Produse

Prelucrarea si protectia datelor personale

Ce date cu caracater personal colecteaza SC EX STUDIO SRL (NAILSHOP.RO)? 

Pentru a accesa pagina web NailShop, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal. In masura in care doriti sa achizitionati produsele si/sau serviciile oferite de website, va putem solicita anumite informatii de identificare sau date cu caracter personal. Datele cu caracter personal (asa cum sunt definite de Legea nr. 677/2001 si de Regulamentul general privind protectia datelor (UE) 2016/679), se refera la orice informatii care pot fi utilizate pentru a va identifica personal sau pentru a va contacta online sau offline. Informatiile personale sunt colectate numai cu acordul dumneavoastra (de exemplu, daca ni le oferiti cu buna stiinta printr-unul dintre formularele online, prin participarea la concursuri, prin inregistrare sau sign-up pe site. Tipurile de informatii colectate vor varia in functie de activitate si scopul colectarii. Informatiile personale cerute pot include: numele si prenumele, adresa de email, adresa de domiciliu, numarul de telefon si (pentru produsele achizitionate/platite online) informatiile cardului de debit/credit. 

In ce scop sunt utilizate datele cu caracter personal?

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. SC Ex Studio SRL se angajeaza in fata utilizatorilor/clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane neautorizate si sa le utilizeze strict pentru desfasurarea relatiei de afaceri dintre client si SC Ex Studio SRL. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, actualizate, precum si a Regulamentului general privind protectia datelor (UE) 2016/679, SC Ex Studio SRL se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai in vederea realizarii scopurilor specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Datele dumneavoastra personale vor fi utilizate de catre SC Ex Studio SRL in scopul furnizarii produselor si serviciilor achizitionate de dumneavoastra, pentru informarea utilizatorilor/clientilor privind situatia contului lor de pe www.nailshop.ro, informarea utilizatorilor/ clientilor privind confirmarea, evolutia si starea comenzilor, facturare si incasarea valorii produselor si serviciilor oferite, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, relatii cu clientii, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului. 

Ce masuri de siguranta utilizeaza SC Ex Studio SRL pentru protejarea datelor dvs? 

SC Ex Studio SRL se obliga sa aplice, in legatura cu datele personale ale utilizatorilor/clientilor sai măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. 

Cui dezvaluie SC Ex Studio SRL datele dvs cu caracter personal? 

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate de SC Ex Studio SRL nu vor fi divulgate niciodata unei companii terte care intentioneaza sa le foloseasca in scopuri de marketing direct, daca dumneavoastra nu v-ati dat in mod expres consimtamantul in acest sens. SC Ex Studio SRL poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal catre alti parteneri ai SC Ex Studio SRL, daca acest lucru este in legatura sau este necesar pentru onorarea comenzilor dumneavosatra sau activitatii pentru care v-ati inregistrat. Partenerii SC Ex Studio SRL in vederea prelucrarii datelor sunt persoane imputernicite conform Legii nr. 677/2001, notificate la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carcater Personal, si conforme cu Regulamentului general privind protectia datelor (UE) 2016/679. Datele cu caracter personal furnizate de Client vor fi dezvaluite persoanelor juridice, autoritatilor si institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale. Prin completarea datelor dvs. in formularul de inregistrare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati cu buna stiinta ca datele dvs. personale sa fie incluse in bazele de date ale SC Ex Studio SRL, inregistrate in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu numarul 21398, si in acest sens va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre SC Ex Studio SRL, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre SC Ex Studio SRL, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului (acest site foloseste Cookie-uri). De asemenea, SC Ex Studio SRL poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de curierat, servicii de plata/ bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asiguratori. 

Care sunt drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu carcater personal

Drepturile dumneavoastra astfel cum sunt prevazute de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum si in Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Drepturile menţionate anterior, include:

a) dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către SC Ex Studio SRL;

b) dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca date cu caracter personal ce vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;

c) dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing;

d) dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii

f) dreptul ca datele dvs sa fie sterse

Va puteti exercita aceste drepturi prin inaintarea unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Oradea, str. Barcaului, nr. 48A sau prin email la adresa sesizari@nailshop.ro. În cerere se va preciza daca se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. SC Ex Studio SRL va comunica masurile adoptate/informaţiile solicitate in termen de 30 (treizeci) zile de la data primirii cererii. Mai mult decat atat, precizam ca orice incercare de a accesa, utiliza, modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisa, fiind pedepsita de lege contraventionalsau penal, dupa caz. SC Ex Studio SRL nu promoveaza transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM). Orice utilizator al site-ului www.nailshop.ro poate solicita oricand, in mod gratuit, stergerea adresei sale de email din baza noastra de date pentru motive de marketing. In cazul platilor efectuate cu cardul, comercializarea se efectueaza prin intermediul solutiilor de plata online oferite de tertul autorizat SC Libra Internet Bank SA. In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane, SC Ex Studio SRL garanteaza legalitatea si securitatea sistemelor informatice. Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele SC Ex Studio SRL. Intregul continut al site-ului www.nailshop.ro, reprezinta proprietatea SC Ex Studio SRL, fiind aparat de prevederile legale relevante in materia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate intelectuala si industriala. Folosirea in orice mod a oricaror elemente de pe site, fara acordul scris, prealabil al SC Ex Studio SRL se pedepseste conform legislatiei romane.


INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. DEFINIȚII

Date cu caracter personal (“Date Personale”): reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Operatorul de date cu caracter personal (“Operatorul”): este SC Ex Studio SRL, cu sediul în Romania, judetul Bihor, localitatea Oradea, str. Barcaului, nr. 48A, cod postal 410257, nr. de ordine în Registrul Comertului 05/2322/2006, CIF RO19189270, capital social subscris și integral vărsat de 200.00 lei, operator de date cu caracter personal nr. 21398 

Operatorul - Furnizor: este acel Operator cu care solicitantul unui produs/serviciu ar urma să aiba un raport de vanzare-cumparare produse/servicii

Prelucrarea Datelor Personale: reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Persoana vizată poate fi: solicitantul unui produs/serviciu oferit/vandut de catre Operator, împuterniciții acestuia, precum și orice alte persoane fizice ale căror Date Personale pot fi transmise sau colectate de către Operator, în vederea desfășurării activităților de prelucrare a Datelor Personale, atât în scop propriu cât și în numele și pe seama partenerilor săi contractuali, conform scopurilor determinate de aceștia din urmă. Persoana avizata trebuie sa aibe peste 16 ani.

Durata Prelucrării: Datele Personale colectate de catre Operator vor fi prelucrate:

a) pe toată perioada realizarii raportului de vanzare-cumparare a produselor/serviciilor;

b) ulterior încetării raportului de vanzare-cumparare a produselor/serviciilor, conform legislatiei in vigoare

c) ulterior expirării perioadei de pastrare, în cazul în care păstrarea Datelor Personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durata maximă prevăzută de aceasta.

Datele Personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de Persoana vizată.

Categorii de Destinatari ai Datelor Personale: Datele Personale vor putea fi comunicate, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari:

a) angajatii autorizati din cadrul SC Ex Studio SRL

b) alți furnizori de servicii/rețele de comunicații electronice, subcontractanți ai Operatorului Furnizor în vederea raportului de vanzare-cumparare;

c) furnizorii de servicii de contabilitate/audit financiar;

d) societăți de recuperare creanțe;

e) societăți ce oferă servicii de tip poștă/curierat;

f) furnizori de software și/sau echipamente;

g) alți subcontractori ai Operatorului-Furnizor;

h) furnizori de servicii de call-center și asistență clienți externalizate,

i) autorități publice precum Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale;

j) instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale, la solicitarea acestora.

De asemenea, Datele Personale vor putea fi comunicate unor destinatari precum:

a) companii de studii de piață/studii satisfacție clienți;

b) partenerii contractuali, în vederea promovării produselor și serviciilor comercializate, exclusiv pe baza acordului persoanei vizate exprimat în prealabil.

Companiile destinatare care prelucrează Date Personale în cadrul Uniunii Europene/Zonei Economice Europene se supun acelorași prevederi legale și oferă același nivel de protecție ca și Operatorul SC Ex Studio SRL. Cu toate acestea, dacă pentru aducerea la îndeplinire a obiectivului, acela de onorare a comenzilor dvs. va fi necesar transferul Datelor Personale către destinatari din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene sau a statelor care nu oferă un grad de protecție adecvat, Operatorul va solicita respectivilor destinatari să protejeze Datele Personale în conformitate cu cerințele legislației europene.

II. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE AVÂND CA TEMEI LEGAL ÎNCHEIEREA ȘI EXECUTAREA RAPORTULUI DE VANZARE-CUMPARARE PRECUM ȘI INTERESUL LEGITIM AL OPERATORULUI

A. Datele Personale furnizate de Persoana vizată, precum:

a) datele de identificare, precum nume, prenume, domiciliu (iar Cod Numeric Personal (CNP), serie, număr act de identitate, și alte date din actul de identitate, nu sunt cu titlu obligatoriu);

b) date de contact: adresa de e-mail, telefon fix/mobil, fax;

c) adresa de domiciliu/facturare/livrare produse/corespondență;

B. Date personale pe care Operatorul-Furnizor le prelucrează în legătură cu Persoana vizată:

a) date tehnice (cum ar fi tipurile de echipamente folosite);

b) date comerciale (cum ar fi valoarea facturii, modalitățile de plată, termenul de plată și istoricul plăților, preferințele de plată a facturii);

Acestea vor putea fi prelucrate de Operatorul-Furnizor în următoarele scopuri:

a) pregătirea ofertei, ofertarea, negocierea, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea raportului de vanzare-cumparare, livrarea produselor, facturare și încasare, răspunsuri la reclamații;

b) furnizarea serviciului de relații cu clienții, transmiterea de informări și notificări, oferirea de servicii de asistență tehnică;

c) verificarea și recuperarea debitelor, inclusiv pentru cesiuni de creanță;

d) detectarea și prevenirea fraudelor;

e) pentru activitățile de audit intern sau extern

f) comunicări comerciale adresate Persoanelor vizate (cu excepția celor prevăzute în capitolul V din prezenta informare);

g) efectuarea de studii și statistici interne, studii de piață etc.

III. PRELUCRAREA CNP DE CĂTRE OPERATOR

Operatorul colectează și prelucrează CNP doar daca clientul doreste, aceasta informatie nefiind una obligatorie la crearea unui cont pe site-ul www.nailshop.ro, iar CNP-ul poate fi folosit în următoarele scopuri:

a) Generarea de oferte de produse și servicii personalizate;

b) Identificarea unică și corectă a Persoanei vizate, în vederea încheierii, executării, modificării și încetării raportului de vanzare-cumparare;

IV. PRELUCRAREA DATELOR ÎN SCOPUL REALIZĂRII DE PROFILURI ȘI AL TRANSMITERII DE COMUNICĂRI COMERCIALE ȘI OFERTE PERSONALIZATE

Operatorul poate prelucra datele, în vederea creării unui profil de client, în următoarele scopuri, exclusiv pe baza acordului Persoanei vizate exprimat în prealabil:

a) personalizarea ofertei de produse și servicii;

b) efectuarea de comunicări comerciale proprii, transmise prin orice mijloc de comunicare (apeluri, scrisori, corespondență electronică, mesaje SMS, etc.);

c) transmiterea de oferte personalizate pentru produsele și/sau serviciile oferite de partenerii contractuali al Operatorului.

Persoanele vizate își pot retrage oricând consimțământul pentru utilizarea Datelor Personale pentru scopurile descrise în aceasta secțiune, prin formularea unei cereri scrise, trimise pe adresa sesizari@nailshop.ro. Retragerea consimțământului va fi înregistrată imediat de către Operator în sistemele sale, însă din motive tehnice și operaționale, retragerea consimțământului își va produce efectele în termen de maxim 30 de zile de la data primirii cererii.

V. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE OPERATORUL-FURNIZOR

În conformitate cu legislația în vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de Operator;

b) dreptul de a obține din partea Operatorului a confirmării faptului că aceștia prelucrează Datele Personale ale persoanei vizate și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizată. În cazul în care Datele Personale nu sunt colectate direct de la persoana vizată, sursa acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

c) dreptul la rectificarea Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;

d) dreptul la ștergerea Datelor Personale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

e) dreptul la restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când Operatorul-Furnizor nu mai are nevoie de Datele Personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Operatorului Furnizor prevalează asupra celor ale Persoanei vizate;

f) dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita Operatorului transmiterea Datelor Personale furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și transmiterea de către Persoana vizată a acestor date către un alt operator;

g) dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare pentru situații precum: (i) primirea de comunicări comerciale, pentru situațiile în care consimțământul persoanei vizate nu este necesar a fi obținut; (ii) adoptarea unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri; (iii) desfășurarea de activități de prelucrare necesare în vedere îndeplinirii unui interes legitim al Operatorului. În caz de opoziție nejustificată, Operatorul este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele Personale. În cazul în care, pe durata derulării raportului de vanzare-cumparare, Persoana vizată își exercită dreptul de opoziție în mod repetat și nejustificat, Operatorul își rezervă dreptul de a nu mai răspunde unor astfel de solicitări. Dreptul de opoziție nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale necesare în vederea executării raportului de vanzare-cumparare;

h) posibilitatea persoanei vizate de a solicita Operatorului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească Persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, persoana vizată are posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare;

i) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

j) dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a)-h) de mai sus, Persoana vizată poate înainta către Operator o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul SC Ex Studio SRL sau poate formula o cerere scrisa prin e-mail la adresa sesizari@nailshop.ro

VI. PRELUCRAREA SECURIZATĂ A DATELOR PERSONALE

Vă informăm că Datele Personale vor fi prelucrate de către Operator cu respectarea tuturor drepturilor Persoanelor vizate, precum și prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva accesului ilicit sau neautorizat. Aceste măsuri pot consta în limitarea accesului la date, criptarea sau anonimizarea Datelor Personale, stocarea pe medii securizate etc. Pentru mai multe informații cu privire la măsurile pe care Operatorul le aplică pentru a proteja Datele Personale prelucrate, vă rugăm consultați Politica privind Prelucrarea Datelor Personale accesând secțiunea privind Prelucrarea Datelor Personale de pe www.nailshop.ro. Prezentul document se completează cu prevederile legale disponibile pe www.nailshop.ro.


Produse

Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Stiati ca gelul UV nu se poate suprapolimeriza lampa UV?

Stiati ca gelul UV nu se poate suprapolimeriza lampa UV?
  Stiati ca gelul UV nu se poate suprapolimeriza in lampa UV?  Multi profesionisti spun ca, expunerea gelului UV mai mult de 2 sau 3 minute cat recomanda producatorul, duce la suprapolimerizare si automat la distrugerea acestuia. Doug Schoon spune ca un gel conceput pentru a fi ...
Citește continuarea »

Știați că placa unghială are cam aceeași cantitate de calciu cât firul de păr?

Știați că placa unghială are cam aceeași cantitate de calciu cât firul de păr?
  Știati că...?  Placa unghială are cam aceeași cantitate de calciu cât firul de păr?  Auzim de multe ori de la cliente sau chiar tehnicieni spunând că "ai lipsă de calciu dacă ai unghiile moi"! Nimic mai FALS! Calciul nu este important pentru ...
Citește continuarea »

 

Urmărește-ne pe YouTube Vezi cursurile noastre