Termeni si conditii

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către EX STUDIO SRL, prin intermediul magazinului virtual www.nailshop.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris ale ambelor părți.
Astfel, următorii termeni vor însemna:
Cumpărător - persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Vânzător - societatea comercială EX STUDIO SRL, având sediul social în Oradea, str. Barcăului nr. 48A, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J05/2322/2006, CIF RO19189270, având Capital social 200 Lei.
Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul, este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
Comanda minimă - este valoarea minimă care trebuie să aibă comanda pentru a putea fi plasată. Comanda minimă este de 40 lei fără transport.
Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.
Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus menționate.
Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-urile anterior menționate, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:
a. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni și condiții
Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intra în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

a. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
b. Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;
c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin înjurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Întregul conținut al NailShop.ro este protejat conform legii dreptului de autor și a legilor privind dreptul la proprietate intelectuală și industrială. Conținutul acestui website (text, grafica, logo, iconuri, imagini) sunt proprietatea S.C Ex Studio S.R.L. și cad sub incidenta dreptului de autor prevăzut de legea română. Dreptul de autor pentru anumite texte (articole) sunt reproduse sau adaptate de noi cu acceptul autorilor menționați la sfârșitul acelui text. Dreptul de autor pentru siglele și sloganele partenerilor și colaboratorilor noștri le aparțin acestora, și sunt reproduse cu acceptul lor.

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea EX STUDIO SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al Proprietarului.

NailShop.ro este marca înregistrată a EX STUDIO SRL, fiind înregistrată la OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI, cu numărul 121125 din data de 25.05.2012.

Pentru a raporta orice problemă legată de drepturile de proprietate intelectuală vă rugăm sa ne scrieți la adresa sesizari@nailshop.ro.

6. CONFIDENTIABILITATE - PUBLICITATE

Ex Studio SRL este înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 21398.
Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.
Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
Mesajele NailShop.ro sunt transmise prin intermediul serviciului Whiteimage. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor. Datele clienților nu pot fi folosite, și nici furnizate altor părți.

7. TERMENE PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.
În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.
În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

8. FACTURARE - PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

a. Livrare
Vânzătorul se obligă sa expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
b. Transport - Ambalare
În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.

10. ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comanda. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în termen de 10 zile lucrătoare, Vânzătorul fiind obligat să-i returneze acestuia suma plătită, la cerere, în termen de maximum 30 de zile.

11. POLITICA DE RETUR

Conform legislației în vigoare, dreptul de retragere este aplicabilă doar clienților persoane fizice.

Conform Ordonanței de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesionişti, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

Înainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile calendaristice începând cu ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat! Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate, fără cutia originală (dacă este vorba de un aparat), etc.

11.1. RAMBURSAREA SUMEI RETRASĂ

Vânzătorul va rambursa contravaloarea produsului în maximum 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data informării EX STUDIO SRL de către Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract.
EX STUDIO SRL va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat, în cazul în care EX STUDIO SRL nu s-a oferit să recupereze el însuși produsul (se va lua data cea mai recentă).

12. GARANȚII

Toate produsele comercializate de către site-ul www.NailShop.ro, cu excepția celor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Termenul de garanție legală de conformitate este de 2 ani și se calculează de la data livrării produsului. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
Certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către EX STUDIO SRL.
În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.
Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 de ore de la recepția mărfii pe adresa sesizari@nailshop.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.
In cazul produselor resigilate, certificatul de garanție este emis de către EX STUDIO SRL, iar garanția nu acoperă aceeași perioada ca la un produs nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată pentru fiecare produs resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui produs resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate.

12.1 TERMENUL DE REPARAȚIE AL UNUI PRODUS

Termenul de soluționare este de până la 15 zile calendaristice din momentul în care produsul a ajuns în service. Termenul este valabil pentru produsele care se află în perioada de garanție.

Termenul de 15 zile calendaristice include următoarele etape: trimiterea produsului în service, diagnosticarea defectului de către inginerii service-ului, comandarea pieselor necesare reparației, reparația produsului și trimiterea lui către client sau unitatea vânzătoare.

În cazul în care produsul se află încă în garanție și nu se mai poate repara, se oferă fișa de negație prin care fie se poate înlocui produsul, dacă este în stoc, fie se restituie banii plătiți la momentul achiziției. Pentru defectele neacoperite de garanție reparația se face doar contra cost și se oferă garanție pentru manoperă și piesă/piesele schimbate.


12.1.1. Documente necesare trimiterii unui produs în service

Asigură-te că produsul pe care vrei să îl trimiți în service este însoțit de certificatul de garanție și de factură. Dacă nu dispui de certificatul de garanție, asigură-te că trimiți factura(copie).

Taxa de transport către noi se va achita de către expeditor, iar cel de retur se va achita de către noi EX STUDIO SRL (valabil doar pentru produsele aflate în garanție).

Ce trebuie să notezi pe coletul trimis în service?

Firma: SC Ex Studio SRL
Adresa noastră: Oradea, jud. Bihor, Str. Barcăului, nr. 48A
Număr telefon: 0377100534
În cutie ne poți scrie pe un bilețel problema sesizată :)

12.1.2. Ce faci dacă nu ai cutia produsului atunci când vrei să îl trimiți în service?

Păstrarea cutiei produsului nu este obligatorie. Prin urmare, trimiterea în service nu depinde de împachetarea produsului în ambalajul original. Cu toate acestea, îți recomandăm că produsul trimis în service să fie ambalat corespunzător, pentru a nu fi deteriorat în timpul transportului.


12.1.3. Primești produs înlocuitor cât timp produsul tău se află în service?

Nu. Service-ul nu oferă produse înlocuitoare în timpul reparației!

Perioada petrecută de produsul tău în service se adaugă la perioada de garanție oferită inițial.


12.1.4. Condiții în care un produs iese din garanție.

Produsul nu mai poate fi reparat atunci când nu au fost îndeplinite termenele și condițiile prevăzute în manualul de utilizare. Alte condiții includ modul de păstrare, contact cu lichide, deteriorări mecanice, defecte fizice (lovituri, crăpături, ciobiri), componente deteriorate sau șocuri electrice.

În cazul în care se constată aceste condiții vei fi contactă de către noi. Reparația poate fi totuși realizată, însă numai cu acordul tău privind acoperirea costurilor de către tine.


12.1.5. Ce se întâmplă dacă un produs nu poate fi reparat în termen de garanție?

În cazul în care produsul nu poate fi reparat produsul se poate înlocui cu același produs, dacă este disponibil în stoc sau poți alege restituirea valorii (cel de achiziție de pe factură). Putem oferi de asemenea posibilitatea că acea valoare să o poți consuma pentru o următoare comandă de pe pagina noastră www.nailshop.ro


12.1.6. Cum afli când este finalizată reparația?

În momentul în care reparația este finalizată te vom contacta prin telefon pentru adresa de livrare și informații legate de reparație a aparatului.


13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

14. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

15. FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

16. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

17. INFORMATII PRIVIND DEEE

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.
Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protecția mediului, OUG 78/2000 - privind regimul deșeurilor, în temeiul dispozițiilor art. 10 din H.G 448/2005, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:
- clienții au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;
- colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile administrației publice locale care au obligația potrivit art.5 alin.1) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;
- clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie
Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubela cu roți barata cu două linii în forma de X, ca în imaginea alăturată.


Această pictograma indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și ca ele fac obiectul unei colectări selective.

18. PREVEDERI DIVERSE

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.

Produse

Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Serviciu de reparare aparatură extins la NailShop: Pentru produsele cumpărate de pe site-ul nostru

Serviciu de reparare aparatură extins la NailShop: Pentru produsele cumpărate de pe site-ul nostru
  Suntem încântați să vă aducem o veste excelentă! Începând de acum, vă oferim posibilitatea de a repara aparatele achiziționate de pe site-ul nostru, chiar și în afara perioadei de garanție. Ne-am dorit întotdeauna să vă oferim cele mai bune ...
Citește continuarea »

Descoperă noile trenduri: Produsele lunii aprilie au sosit la Nailshop.ro!

Descoperă noile trenduri: Produsele lunii aprilie au sosit la Nailshop.ro!
    Cu bucurie vă aducem vestea că am lansat cele mai noi și captivante produse ale lunii aprilie! În cadrul Nailshop.ro, ne străduim întotdeauna să aducem inovație și excelență în universul frumuseții tale și de această dată nu facem excepție. Iată ...
Citește continuarea »