Prelucrarea si protectia datelor personale

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

SC Ex Studio SRL este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 21398.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Ex Studio SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor personale este acela de onorare a comenzilor (eliberarea facturii, certificatului de garanţie și de expediere a produselor), reclamă-marketing-publicitate (newsletter) și realizarea de statistici necesare dezvoltării serviciilor oferite.

Informațiile colectate de către SC Ex Studio SRL având ca scop onorarea comenzilor, pot fi furnizate parțial companiilor de curierat pentru expedierea și livrarea coletelor.

Informațiile colectate de către SC Ex Studio SRL având ca scop reclama-marketing-ul-publicitatea (newsletter) nu vor fi furnizate/vândute sau închiriate unor terțe părti.

SC Ex Studio SRL colectează de la clienții săi date cu caracter personal precum nume, prenume, email, număr de telefon, adresă, IP, cookie-uri etc. numai dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar de către client. De asemenea în cazul comenzilor telefonice clientii SC Ex Studio SRL sunt de acord cu salvarea si prelucrarea datelor personale. Refuzul furnizării acestor date, duce la imposibilitatea procesării și finalizării comenzilor transmise de către SC Ex Studio SRL. Datele de identificare personale nu sunt furnizate către terțe persoane, companii ori alți colaboratori.

Conform Legii nr. 677/2001, clientul are dreptul de acces, intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți formula o cerere scrisă, datată și semnată la sediul firmei noastre, str. Barcăului, nr. 48A, Oradea, Bihor, România, sau prin email la adresa vanzari@nailshop.ro.

SC Ex Studio SRL și nailshop.ro nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele dumneavoastră de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de email obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de email altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul nailshop.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ștearsă din baza de date a nailshop.ro. Pentru a șterge informațiile furnizate de dumneavoastră din baza de date, este de ajuns să ne contactați și să cereți acest lucru telefonic, prin fax sau email. SC Ex Studio SRL este înregistrată și avizată de către ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) cu nr. de înregistrare nr. 21398.

SC Ex Studio SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale serverului ce găzduiește site-ul nostru, sau acțiunilor unor terțe persoane.

Nailshop.ro prin SC Ex Studio SRL oferă posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Ce date cu caracter personal colectează SC Ex Studio SRL (nailshop.ro)?

Pentru a accesa pagina web nailshop.ro, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal. În măsura în care doriți să achiziționați produsele și/sau serviciile oferite de website, vă putem solicita anumite informații de identificare sau date cu caracter personal. Datele cu caracter personal (așa cum sunt definite de Legea nr. 677/2001 și de Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679), se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal sau pentru a vă contacta online sau offline. Informațiile personale sunt colectate numai cu acordul dumneavoastră (de exemplu, dacă ni le oferiți cu bună știință printr-unul dintre formularele online, prin participarea la concursuri, prin înregistrare sau sign-up pe site, sau în cazul comenzilor telefonice. Tipurile de informații colectate vor varia în funcție de activitate și scopul colectării. Informațiile personale cerute pot include: numele și prenumele, adresa de email, adresa de domiciliu, numărul de telefon și (pentru produsele achiziționate/plătite online) informațiile cardului de debit/credit, și adresele IP.

În ce scop sunt utilizate datele cu caracter personal?

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. SC Ex Studio SRL se angajează în fața utilizatorilor/clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane neautorizate și să le utilizeze strict pentru desfășurarea relației de afaceri dintre client și SC Ex Studio SRL. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, actualizate, precum și a Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679, SC Ex Studio SRL se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai în vederea realizării scopurilor specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate de către SC Ex Studio SRL în scopul furnizării produselor și serviciilor achiziționate de dumneavoastră, pentru informarea utilizatorilor/clienților privind situația contului lor de pe nailshop.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind confirmarea, evoluția și starea comenzilor, facturare și încasarea valorii produselor și serviciilor oferite, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, relații cu clienții, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. 

Ce măsuri de siguranță utilizează SC Ex Studio SRL pentru protejarea datelor dumneavoastră?

SC Ex Studio SRL se obligă să aplice, în legătură cu datele personale ale utilizatorilor/clienților săi măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Cui dezvăluie SC Ex Studio SRL datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate de SC Ex Studio SRL nu vor fi divulgate niciodată unei companii terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, dacă dumneavoastră nu v-ați dat în mod expres consimțământul în acest sens. SC Ex Studio SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către alți parteneri ai SC Ex Studio SRL, dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru onorarea comenzilor dumneavoastră sau activității pentru care v-ați înregistrat. Partenerii SC Ex Studio SRL în vederea prelucrării datelor sunt persoane împuternicite conform Legii nr. 677/2001, notificate la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și conforme cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679. Datele cu caracter personal furnizate de client vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale. Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de înregistrare de cont și/sau de comandă, declarați că acceptați cu bună știință ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în bazele de date ale SC Ex Studio SRL, înregistrate în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal cu numărul 21398 și în acest sens vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către SC Ex Studio SRL, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către SC Ex Studio SRL, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului (acest site folosește cookie-uri). De asemenea, SC Ex Studio SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asiguratori.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

Drepturile dumneavoastră astfel cum sunt prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și în Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Drepturile menționate anterior, includ:

a) dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către SC Ex Studio SRL;

b) dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele cu caracter personal ce vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;

c) dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing;

d) dreptul de a vă adresa justiției în situația în care ați suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;

f) dreptul ca datele dumneavoastră să fie șterse.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin înaintarea unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Oradea, str. Barcăului, nr. 48A sau prin email la adresa sesizari@nailshop.ro. În cerere se va preciza dacă se dorește ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar și email) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea numai personal. SC Ex Studio SRL va comunica măsurile adoptate/informațiile solicitate în termen de 30 (treizeci) zile de la data primirii cererii. Mai mult decât atât, precizăm că orice încercare de a accesa, utiliza, modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind pedepsită de lege contravențional sau penal, după caz. SC Ex Studio SRL nu promovează transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM). Orice utilizator al site-ului nailshop.ro poate solicita oricând, în mod gratuit, ștergerea adresei sale de email din baza noastră de date pentru motive de marketing. În cazul plăților efectuate cu cardul, comercializarea se efectuează prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de terțul autorizat SC Libra Internet Bank SA. În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane, SC Ex Studio SRL garantează legalitatea și securitatea sistemelor informatice. Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele SC Ex Studio SRL. Întregul conținut al site-ului nailshop.ro, reprezintă proprietatea SC Ex Studio SRL, fiind apărat de prevederile legale relevante în materia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea în orice mod a oricăror elemente de pe site, fără acordul scris, prealabil al SC Ex Studio SRL se pedepsește conform legislației române.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. DEFINIȚII

Date cu caracter personal ("Date Personale"): reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operatorul de date cu caracter personal ("Operatorul"): este SC Ex Studio SRL, cu sediul în România, județul Bihor, localitatea Oradea, str. Barcăului, nr. 48A, cod poștal 410257, nr. de ordine în Registrul Comerțului 05/2322/2006, CIF RO19189270, capital social subscris și integral vărsat de 200.00 lei, operator de date cu caracter personal nr. 21398.

Operatorul-Furnizor: este acel operator cu care solicitantul unui produs/serviciu ar urma să aibă un raport de vânzare-cumpărare produse/servicii.

Prelucrarea datelor personale: reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată poate fi: solicitantul unui produs/serviciu oferit/vândut de către operator, împuterniciții acestuia, precum și orice alte persoane fizice ale căror date personale pot fi transmise sau colectate de către operator, în vederea desfășurării activităților de prelucrare a datelor personale, atât în scop propriu cât și în numele și pe seama partenerilor săi contractuali, conform scopurilor determinate de aceștia din urmă. Persoana vizată trebuie să aibe peste 16 ani.

Durata prelucrării: datele personale colectate de către operator vor fi prelucrate:

a) pe toată perioada realizării raportului de vânzare-cumpărare a produselor/serviciilor;

b) ulterior încetării raportului de vânzare-cumpărare a produselor/serviciilor, conform legislației în vigoare;

c) ulterior expirării perioadei de păstrare, în cazul în care păstrarea datelor personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durata maximă prevăzută de aceasta.

Datele personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de persoana vizată.

Categorii de destinatari ai datelor personale: datele personale vor putea fi comunicate, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari:

a) angajații autorizați din cadrul SC Ex Studio SRL;

b) alți furnizori de servicii/rețele de comunicații electronice, subcontractanți ai operatorului-furnizor în vederea raportului de vânzare-cumpărare;

c) furnizorii de servicii de contabilitate/audit financiar;

d) societății de recuperare creanțe;

e) societății ce oferă servicii de tip poștă/curierat;

f) furnizori de software și/sau echipamente;

g) alți subcontractori ai operatorului-furnizor;

h) furnizori de servicii de call-center și asistență clienți externalizate;

i) autorități publice precum Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale;

j) instanțe de judecată sau arbitrare, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale, la solicitarea acestora.

De asemenea, datele personale vor putea fi comunicate unor destinatari precum:

a) companii de studii de piață/studii satisfacție clienți;

b) partenerii contractuali, în vederea promovării produselor și serviciilor comercializate, exclusiv pe baza acordului persoanei vizate exprimat în prealabil.

Companiile destinatare care prelucrează date personale în cadrul Uniunii Europene/Zonei Economice Europene se supun acelorași prevederi legale și oferă același nivel de protecție ca și operatorul SC Ex Studio SRL. Cu toate acestea, dacă pentru aducerea la îndeplinire a obiectivului, acela de onorare a comenzilor dumneavoastră va fi necesar transferul datelor personale către destinatari din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene sau a statelor care nu oferă un grad de protecție adecvat, operatorul va solicita respectivilor destinatari să protejeze datele personale în conformitate cu cerințele legislației europene.

II. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE AVÂND CA TEMEI LEGAL ÎNCHEIEREA ȘI EXECUTAREA RAPORTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE PRECUM ȘI INTERESUL LEGITIM AL OPERATORULUI

A. Datele personale furnizate de persoana vizată, precum:

a) datele de identificare, precum nume, prenume, domiciliu (iar Cod Numeric Personal (CNP), serie, număr act de identitate, și alte date din actul de identitate, nu sunt cu titlu obligatoriu);

b) date de contact: adresă de email, telefon fix/mobil, fax;

c) adresa de domiciliu/facturare/livrare produse/corespondență.

B. Date personale pe care operatorul-furnizor le prelucrează în legătură cu persoana vizată:

a) date tehnice (cum ar fi tipurile de echipamente folosite);

b) date comerciale (cum ar fi valoarea facturii, modalitățile de plată, termenul de plată și istoricul plăților, preferințele de plată a facturii).

Acestea vor putea fi prelucrate de operatorul-furnizor în următoarele scopuri:

a) pregătirea ofertei, ofertarea, negocierea, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea raportului de vânzare-cumpărare, livrarea produselor, facturare și încasare, răspunsuri la reclamații;

b) furnizarea serviciului de relații cu clienții, transmiterea de informări și notificări, oferirea de servicii de asistență tehnică;

c) verificarea și recuperarea debitelor, inclusiv pentru cesiuni de creanță;

d) detectarea și prevenirea fraudelor;

e) pentru activitățile de audit intern sau extern;

f) comunicări comerciale adresate persoanelor vizate (cu excepția celor prevăzute în capitolul V din prezenta informare);

g) efectuarea de studii și statistici interne, studii de piață etc.

III. PRELUCRAREA CNP DE CĂTRE OPERATOR

Operatorul colectează și prelucrează CNP doar dacă clientul dorește, această informație nefiind una obligatorie la crearea unui cont pe site-ul nailshop.ro, iar CNP-ul poate fi folosit în următoarele scopuri:

a) generarea de oferte de produse și servicii personalizate;

b) identificarea unică și corectă a persoanei vizate, în vederea încheierii, executării, modificării și încetării raportului de vânzare-cumpărare.

IV. PRELUCRAREA DATELOR ÎN SCOPUL REALIZĂRII DE PROFILURI ȘI AL TRANSMITERII DE COMUNICĂRI COMERCIALE ȘI OFERTE PERSONALIZATE

Operatorul poate prelucra datele, în vederea creării unui profil de client, în următoarele scopuri, exclusiv pe baza acordului persoanei vizate exprimat în prealabil:

a) personalizarea ofertei de produse și servicii;

b) efectuarea de comunicări comerciale proprii, transmise prin orice mijloc de comunicare (apeluri, scrisori, corespondență electronică, mesaje SMS, etc.);

c) transmiterea de oferte personalizate pentru produsele și/sau serviciile oferite de partenerii contractuali al operatorului.

Persoanele vizate își pot retrage oricând consimțământul pentru utilizarea datelor personale pentru scopurile descrise în această secțiune, prin formularea unei cereri scrise, trimise pe adresa sesizari@nailshop.ro. Retragerea consimțământului va fi înregistrată imediat de către operator în sistemele sale, însă din motive tehnice și operaționale, retragerea consimțământului își va produce efectele în termen de maxim 30 de zile de la data primirii cererii.

V. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE OPERATORUL-FURNIZOR

În conformitate cu legislația în vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de a fi informat cu privire la datele personale prelucrate de operator;

b) dreptul de a obține din partea operatorului confirmarea faptului că aceștia prelucrează datele personale ale persoanei vizate și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizată. În cazul în care datele personale nu sunt colectate direct de la persoana vizată, sursa acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

c) dreptul la rectificarea datelor personale inexacte sau completarea acestora;

d) dreptul la ștergerea datelor personale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

e) dreptul la restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când operatorul-furnizor nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului-furnizor prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

f) dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita operatorului transmiterea datelor personale furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și transmiterea de către persoana vizată a acestor date către un alt operator;

g) dreptul de opoziție la prelucrarea datelor personale, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare pentru situații precum: (i) primirea de comunicări comerciale, pentru situațiile în care consimțământul persoanei vizate nu este necesar a fi obținut; (ii) adoptarea unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri; (iii) desfășurarea de activități de prelucrare necesare în vederea îndeplinirii unui interes legitim al operatorului. În caz de opoziție nejustificată, operatorul este îndreptățit să prelucreze în continuare datele personale. În cazul în care, pe durata derulării raportului de vânzare-cumpărare, persoana vizată își exercită dreptul de opoziție în mod repetat și nejustificat, operatorul își rezervă dreptul de a nu mai răspunde unor astfel de solicitări. Dreptul de opoziție nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea datelor personale necesare în vederea executării raportului de vânzare-cumpărare;

h) posibilitatea persoanei vizate de a solicita operatorului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, persoana vizată are posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare;

i) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

j) dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a)-h) de mai sus, persoana vizată poate înainta către operator o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul SC Ex Studio SRL sau poate formula o cerere scrisă prin email la adresa sesizari@nailshop.ro.

VI. PRELUCRAREA SECURIZATĂ A DATELOR PERSONALE

Vă informăm că datele personale vor fi prelucrate de către operator cu respectarea tuturor drepturilor persoanelor vizate, precum și prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva accesului ilicit sau neautorizat. Aceste măsuri pot consta în limitarea accesului la date, criptarea sau anonimizarea datelor personale, stocarea pe medii securizate etc. Pentru mai multe informații cu privire la măsurile pe care operatorul le aplică pentru a proteja datele personale prelucrate, vă rugăm consultați Politica privind Prelucrarea datelor personale accesând secțiunea privind Prelucrarea datelor personale de pe nailshop.ro. Prezentul document se completează cu prevederile legale disponibile pe nailshop.ro.

Produse

Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Bucurii noi pentru luna februarie la Nailshop.ro!

Bucurii noi pentru luna februarie la Nailshop.ro!
Noile produse de la Nailshop.ro pentru februarie sunt aici și sunt absolut senzaționale! De la kituri complete pentru unghii și matrițe pentru ștampila perfectă pentru Valentine's Day, la lămpi UV Led de ultimă generație și geluri inovatoare, avem tot ce îți dorești pentru o ...
Citește continuarea »

LIVEDAY Cupido Edition: Explorăm iubirea prin artă și stil!

LIVEDAY Cupido Edition: Explorăm iubirea prin artă și stil!
    Suntem încântați să vă aducem vești extraordinare și să vă invităm la un eveniment cu totul special - LIVEDAY Cupido Edition! Acest eveniment live de pe Facebook va fi plin de magie, creativitate și îndrăgosteală, cu demonstrații live de ...
Citește continuarea »